08

نوامبر
2017

اینجا الاغها توریستها را جذب می کنند!

Posted By : RomaParvaz/ 584 0

 

جزیره رئا در سواحل غربی فرانسه،یک مقصد تابستانی است که با سواحل شنی و شیب دار ملایم، آب های سرد و نسیم ملایم همیشگی شناخته شده و گردشگران و خانواده های زیادی را به سوی خود جذب می کند. یکی دیگر از جاذبه های مشهور این جزیره، الاغ های آن است.
الاغ های این جزیره نژاد معمولی نیستند، آن ها الاغ های پیوتوی فرانسوی هستند. ریشه این الاغ ها به منطقه پیوتوی فرانسه بازمی گردد، آن ها یکی از بزرگترین نژادهای الاغ هستند و بخاطر ابعادشان به طور گسترده در صنعت نمک جزیره به کار گرفته می شدند. بارزترین ویژگی این الاغ ها، جدا از اندازه آن ها، پوشش پشمی بلندشان است. به دلیل اندازه و قدرت آن ها، الاغ های پیوتو در باتلاق های نمکی شارانت ماریتایم و زمین هایی که اغلب به دلیل گزش پشه و حشرات مشکل بود، به کار گرفته می شدند. برای محافظت پاهای این حیوانات از گزش پشه و حشرات دیگر، صاحبان آن ها شلوارهای مخصوصی را قبل از رفتن به محل کار به آن ها می پوشاندند.

الاغ ها دیگر برای کار در باتلاق های نمک استفاده نمی شوند اما سنت پوشیدن شلوار تا به امروز ادامه دارد و گردشگران زیادی را به خود جلب می کند. قاطرهای پیوتو زمانی بهترین قاطر در سراسر اروپا بودند و به آن ها بهترین قاطر کارگر جهان گفته می شد. تا اواسط قرن بیستم، بیش از ۳۰ هزار قاطر سالانه در منطقه پیوتو پرورش داده و به سراسر جهان صادر می شد. اما هرچه مکانیزاسیون در زمان جنگ جهانی دوم افزایش یافت، تقاضا برای این الاغ ها نیز کاهش یافت و بازار سقوط کرد. جمعیت قاطرها و الاغ ها به طور چشمگیری کاهش یافت. در سال ۱۹۷۷ تنها ۴۴ الاغ پیوتو در جهان باقی مانده بود. به لطف تلاش های محافظتی در دهه های اخیر قرن بیستم، در سال ۲۰۰۵ تعداد این الاغ ها به ۴۵۰ تا رسید.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.