08

نوامبر
2017

تماشا کنید: پلکان کاموندو، پیاده راه عاشقان استانبول

Posted By : RomaParvaz/ 562 0

 

پلکان کاموندو یکی از جاذبه‌های گردشگری منطقه کاراکوی استانبول است.

در محله کاراکوی استانبول یک پلکان قدیمی و زیبا قرار دارد که در آن موسیقی زنده اجرا می شود و زوج های جواب در آن به عکاسی و گوش دادن به موسیقی زنده می پردازند. طبق اطلاعات نصب شده در این پلکان، این پلکان را یک خانواده یهودی که از اسپانیا مهاجرت کرده بودند ساخته‌اند. چون در این محل یک بانک داشتند نام این بانک روی پلکان قرار دادند. این پلکان برای نوه این خانواده ساخته شده تا به راحتی در این محل تردد کند و سپس مردم هم از این پلکان استفاده کردند.

منبع: کجارو

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.