09

آوریل
2018

جون ایر جایگزین ایرفرانس در تهران می‌شود

Posted By : romacom/ 337 0

شرکت هواپیمایی جون، یک شرکت هواپیمایی زیرمجموعه ایرفرانس است که از اول دسامبر ۲۰۱۷ پروازهای خود را آغاز کرده است. این شرکت هواپیمایی برای رقابت با شرک‌های ارزان قیمتی که در سال‌های اخیر بخش مهمی از بازار حمل و نقل هوائی را به دست گرفته‌اند، ایجاد شده است.

براساس گزارش منتشر شده از سوی پایگاه اینترنتی ایرژورنال، جون ایر از ۱۷ فروردین ۱۳۹۷ در مسیر پروازی پاریس و تهران، جایگزین ایرفرانس شد. جون ایر با هدف کاهش هزینه‌های ایرفرانس سه پرواز هفتگی از فرودگاه شارل دو گل پاریس؛ مرکز اصلی جون ایر به فرودگاه امام خمینی تهران خواهد داشت، همچنین این ایرلاین در نظر دارد تا شهرهای فورتالزا برزیل، ماهه در سیشل و بمبئی در هند را تا پایان ژوئن به مقاصد طولانی خود اضافه کند.

جون ایر در ناوگان هوایی خود از هواپیماهای ایرباس ای۳۴۰-۳۰۰ با ظرفیت حمل ۲۱ مسافر در «فرست کلاس»، ۳۰ مسافر در «بیزنس کلاس» و ۲۲۴ مسافر در «کلاس اکونومی» استفاده می‌کند. این شرکت هواپیمایی اولین هواپیمای ای۳۴۰-۳۰۰ خود را اواخر ماه مارس ثبت کرد و سه هواپیمای دیگر از شرکت هواپیمایی اسکای تیم نیز برای مسیرهای فورتالزا برزیل در چهارم می،‌ ماهه سیشل در ۵ می و مسیر بمبئی در هند از ۱۸ ژوئن وارد ناوگان هوایی آن خواهد شد.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.