05

مارس
2018

زیبایی های بی نظیر سوئیس از نگاه مسافر قطار

Posted By : RomaParvaz/ 267 0

تصور کنید ساعت ۵ صبح از خواب بیدار می شوید و با چنین منظره ای روبرو میشوید!

منظره ای که بیشتر شبیه به نقاشی و انیمیشن های والت دیزنی است تا واقعیت.

یک عکاس و فیلمساز سوئیسی که برای تهیه عکس از منطقه ای به نام Filisur رفته بود ساعت ۵ صبح از خواب بیدار شد و چنین مناظر بی نظیری را مشاهده کرد. او بیشتر از آن چیزی که انتظارش را داشت حیرت زده شده بود.

عکاس های سراسر جهان معمولا برای گرفتن عکس از قطاری که در دل جنگل های کوهستانی سوئیس راهی این منطقه می شوند.

به گفته این عکاس پس از مقداری پیاده روی در کوه های این منطقه ناگهان منظره ای را جلوی خود دیدم که نمی توان توصیفش کرد و تنها کاری که کردم گرفتن عکس بود.

Leave your comment

Please enter comment.
Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.