قوانین و مقررات رماپرواز

قوانین و مقررات رماپرواز

کلیه اصول و رویه‏‌های رماپرواز منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران، از جمله قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده و سایر قوانین و مقررات مرتبط است و متعاقبا کاربر نیز موظف به رعایت قوانین مرتبط با کاربر است.