تور ویژه جـشـن سـده

Departure Date

Daily

Duration

3 روز و 2 شب

Views

751

شامل

سه وعده صبحانه
یک وعده ناهار
دو وعده شام
اقامتگاه بومگردی نارتی تی
راهنمای تور
اتوبوس VIP

هزینه تور

تــــور ویـــــــژه جـــــشــــن ســــــده

(بازدید از 20 جاذبه دیدنی یـزد ، میبد، تفت و روستای زرتشتی چـم)

 اجرا شد

از تاریخ

9 الی 11 بهمن

این تور بنا بر درخواست همسفران

و با توجه به شرایط و خدمات درخواستی نیز اجرا خواهد شد.

روز اول

ازدخمه زرتشتیان وآتشکده وباغ دولت آباد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دیدن میکنیم. به بافت تاریخی می‌‌رویم وبا‌‌ قدم ‌زدن درکوچه‌های قدیمی جهان شهر یزد به بازدید از زندان اسکندر، خانه هنرومسجد جامع می‌پردازیم. ناهاررا دریکی ازرستوران های سنتی خواهیم بود وبعد‌‌ به سمت مجموعه امیر چخماق و موزه آب میرویم.
روز دوم

بازدیدازروستای اسلامیه تفت، عقابکوه، باغ صدری وروستای زرتشتی نشین چم راخواهیم داشت‌ ودرشب روز دوم در مراسم جشن سده شرکت خواهیم نمود.
روز سوم

با بازدید از زیارتگاه چک چک ،کبوترخانه، نارین قلعه، کارونسرای شاه‌عباسی، یخچال خشتی و کارگاه سفال سازی ازمهمترین جاذبه‌های شهر تاریخی میبد دیدن نموده ورهسپار تهران خواهیم شد.

Book Tour

Tour Name Price Per Adult Price Per Child Available Seats Departure Date Duration
تور ویژه جـشـن سـده $ 0 $ 0 0 Anytime 3 روز و 2 شب

Booking Information

Name Price ( Adults/Children ) Persons ( Adults/Children ) Quantity Total

SUMMARY

Subtotal $ 0
Total $ 0

Customer Information

*
First Name is required.
*
Last Name is required.
*
Number Phone is required.
*
Address is required.
Thank You. Your booking have received and booking number is

سایر پیشنهادات