تور نوروزی کیش

Departure Date

Daily

Views

861

شامل

بلیط رفت و برگشت
اقامت با صبحانه، ناهار یا شام
گشت و ترانسفر

هزینه تور

هتل 4* صدف

(هر نفر)

(قیمت ها به تومان می باشد)

12/27به 97/01/01

 • 2 تخته : 1.440.000
 • 3 تخته : 1.540.000

12/28 به 97/01/02

 • 2 تخته : 1.990.000
 • 3 تخته : 2.115.000

12/29 به 97/01/03

 • 2 تخته : 1.995.000
 • 3 تخته : 2.115.000

01/01 به 97/01/04

 • 2 تخته : 1.995.000
 • 3 تخته : 2.115.000

01/02 به 97/01/05

 • 2 تخته : 1.995.000
 • 3 تخته : 2.115.000

01/03 به 97/01/06

 • 2 تخته : 1.995.000
 • 3 تخته : 2.115.000

01/04 به 97/01/07

 • 2 تخته : 1.820.000
 • 3 تخته : 1.940.000

01/05 به 97/01/08

 • 2 تخته : 1.820.000
 • 3 تخته : 1.940.000

01/06 به 97/01/09

 • 2 تخته : 1.745.000
 • 3 تخته : 1.865.000

01/07 به 97/01/10

 • 2 تخته : 1.745.000
 • 3 تخته : 1.865.000

01/08 به 97/01/11

 • 2 تخته : 1.745.000
 • 3 تخته : 1.865.000

01/09 به 97/01/12

 • 2 تخته : 1.745.000
 • 3 تخته : 1.865.000

01/10 به 97/01/13

 • 2 تخته : 1.745.000
 • 3 تخته : 1.865.000

هتل 5* شایگان

(هر نفر)

(قیمت ها به تومان می باشد)

12/27به 97/01/01

 • 2 تخته : 1.990.000
 • 3 تخته : 1.660.000

12/28 به 97/01/02

 • 2 تخته : 2.520.000
 • 3 تخته : 2.120.000

12/29 به 97/01/03

 • 2 تخته : 2.520.000
 • 3 تخته : 2.120.000

01/01 به 97/01/04

 • 2 تخته : 2.520.000
 • 3 تخته : 2.120.000

01/02 به 97/01/05

 • 2 تخته : 2.520.000
 • 3 تخته : 2.120.000

01/03 به 97/01/06

 • 2 تخته : 2.520.000
 • 3 تخته : 2.120.000

01/04 به 97/01/07

 • 2 تخته : 2.270.000
 • 3 تخته : 1.915.000

01/05 به 97/01/08

 • 2 تخته : 2.270.000
 • 3 تخته : 1.915.000

01/06 به 97/01/09

 • 2 تخته : 2.120.000
 • 3 تخته : 1.820.000

01/07 به 97/01/10

 • 2 تخته : 2.120.000
 • 3 تخته : 1.820.000

01/08 به 97/01/11

 • 2 تخته : 2.120.000
 • 3 تخته : 1.820.000

01/09 به 97/01/12

 • 2 تخته : 2.120.000
 • 3 تخته : 1.820.000

01/10 به 97/01/13

 • 2 تخته : 2.120.000
 • 3 تخته : 1.820.000

این تور بنا بر درخواست همسفران

و با توجه به شرایط و خدمات درخواستی نیز اجرا خواهد شد.

Book Tour

Tour Name Price Per Adult Price Per Child Available Seats Departure Date Duration
تور نوروزی کیش $ 0 $ 0 0 Anytime

Booking Information

Name Price ( Adults/Children ) Persons ( Adults/Children ) Quantity Total

SUMMARY

Subtotal $ 0
Total $ 0

Customer Information

*
First Name is required.
*
Last Name is required.
*
Number Phone is required.
*
Address is required.
Thank You. Your booking have received and booking number is