مجله سفر

مجـله سـفر

01

آگوست
2017
چکیده ای از تاریخچه ی موزه ی ملی ایران
Posted by: RomaParvaz /6820
   علی محمد زاده در اواخر عهد قاجار و همزمان با کاوش ها و حفاری های هیات های گوناگون باستان شناسی در جای جای این کهن خاک زر خیز ، مرتضی خان ممتاز الملک ، مقام منیع وزارت جلیلیه معارف؛ اوقاف و صنایع مستظرفه به صرافت تاسیس موزه ای در دارالخلافه ی تهران افتاد تا […]
Read more

06

ژانویه
2017
سفری هوشمندانه با تکنولوژی | فناوری گردشگری
Posted by: RomaParvaz /3110
  دیجیتال سازی کاربران منجر به تحول زیادی در حوزه توریسم شده به طوری که امروزه تکنولوژی گردشگری برای هر شرکت مسافرتی بسیار ضروری است. تکنولوژی و به طور خاص اینترنت، در حال تغییر راه و روش های توریسم و گردشگری است. از یک سو کاربران، دیگر به شیوه چند سال گذشته سفر نمی کنند […]
Read more

31

اکتبر
2016
عطرساز فلورانسی در ایرانگردی به عطر نیشابور رسید
Posted by: RomaParvaz /5910
  بعد از حضور متخصصان مغز و اعصاب دنیا در ایران، این بار نوبت سفر متخصصان غدد بود که به ایران سفر کنند و در هفت شهر عطار گشت زنی کنند. بعد از حضور متخصصان مغز و اعصاب دنیا در ایران، این بار نوبت سفر متخصصان غدد بود که به ایران سفر کنند و در […]
Read more